Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

    

02.10.17 – 21.10.17: Opphold for barn og ungdom med MMC/ryggmargsbrokk

 

23.10.17 – 11.11.17:  Opphold for barn og ungdom med MS

  

04.12.17 - 21.12.17: Opphold for barn og ungdom med dysmeli

 

22.01.18 - 10.02.18: Opphold for kortvokste.  NB! Egen søknadsprosedyre.

 

12.02.18 - 03.03.18: Vinteraktivitetskurs for synshemmede barn