Nyhetsbrev mars 2016
Pigging i løypene ved Beitostølen Helsesportsenter

Velkommen til vår nye nettside!

Endelig er vår nye nettside tilgjengelig.
LES MER

Beitostølen Helsesportsenter i avisa "Valdres"

Vi har ein auke på 20–25 prosent det siste året. No vurderer vi om vi skal byggje på endå fleire brukarrom, seier direktør Astrid Nyquist ved Beitostølen Helsesportsenter.
LES MER

Samarbeid om gruppeopphold på Beitostølen Helsesportsenter.

BHSS samarbeider i 2016 med flere brukerforeninger og kompetansesentra om gruppeopphold på Beitostølen Helsesportsenter.
LES MER
Status som forskningsinstitusjon

Status som forskningsinstitusjon

LES MER
Ord fra direktøren

Bredde er vår spisskompetanse

Min påstand er at det er få steder som har så bred kompetanse, og da mener jeg både praksisbasert, brukerbasert og forskningsbasert kompetanse innenfor det å anvende og tilpasse fysisk aktivitet i rehabilitering, som det Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har.

LES MER
En i gangen

Navn: Magny Sørensen, Ridefysioterapeut

Brukerundersøkelser viser at brukerne trives godt her på BHSS; -Hva tror du er grunnen til det?
Jeg tror brukerne trives godt her da vi blir et positivt tilskudd og avbrekk i hverdagen. Vi tilbyr aktiviteter som mange ikke tenker på som trening. Det er også stor variasjon i vårt tilbud og jeg tror det er få brukere som drar herfra uten å ha fått en positiv opplevelse og opplevd mestring i en eller flere aktiviteter. Samt det tverrfaglige samarbeidet kommer igjen her også, jeg får stadig tilbakemeldinger om at det merkes at vi snakker sammen, brukerne føler at vi vet det samme om dem, de slipper å fortelle det samme til alle og da føler de seg sett og godt ivaretatt.

Hvis du hadde vært i jobben til direktøren for en dag; - Hva er det første du villa ha gjort?
Hvis jeg skulle hatt jobben til Astrid i en dag hadde jeg fått hetta, tatt meg en hest og ridd en tur!! Før jeg forhåpentligvis ville tatt meg sammen og vært litt flue på veggen i de ulike aktivitetene. Gått litt i dybden på mål og tiltak med de ulike aktivitetene, sett fra de ulike fagpersonenes ståsted.

Hva er det beste ved å jobbe på BHSS?
Det beste med å jobbe her på BHSS må være det tverrfaglige samarbeidet med alle! I min jobb inkluderer det MANGE forskjellige mennesker og noen firbeinte kollegaer også. Det å få andres synspunkter, andre å sparre med og diskutere med, er gull verdt. Man er aldri helt på egenhånd om avgjørelser og det er kjempefint. Et tverrfaglig samarbeid krever også at jeg må holde meg faglig oppdatert, være strukturert og følge opp ovenfor andre.